seo

seo

  • ۰
  • ۰

.

ادم ها عوض نمیشوند

فقط دلتنگ میشوند

بر میگردند

و دوباره از نو با همان عادت ها دوستی می کنند...

آدم ها برمیگردند

نه برای اینکه قدر و قیمتت را فهمیده اند

برمیگردند

چون دیواری کوتاه تر از تو پیدا نکرده اند...

یادت باشد

دلخوش نکنی به این برگشتن ها

آدم ها عوض نمی شوند...


چکاوک🌺🌺


  • mohamad zz
  • ۰
  • ۰

عشق مرده


این قهوه هم سرد شد، حتما باز هم پشت آن ترافیک همیشگی گیر کرده ای...

می دانی جانم، انتظار کشیدن دلهره دارد، دلهره از اینکه نیایی.

اما چشیدن این قهوه سرد ترسناک است!

بعضی چیزها نباید از دهن بیفتند، چون دیگر طعم گذشته را ندارند، من از خیلی دیر آمدن می ترسم.

بگذریم، شنیده ام فردا خیابان ها خلوت است،

پس قرارمان فردا، ساعت هفت، همان کافه همیشگی...👤روزبه معین 


  • mohamad zz